Den landsomfattende stiftelsen Norsk Kulturarv, som ble grunnlagt i 1993, har ”vern gjennom bruk” som sitt motto. Gjennom aksjoner, medlemsarbeid, reiselivsutvikling, rådgivning, utdanning og fagpolitisk støtte til eiere av kulturminner arbeider Norsk Kulturarv for å sikre den norske kulturarven gjennom aktiv bruk. Kulturvern og næringsutvikling er således to sider av samme sak.

Norsk Kulturarv deler ut kvalitetsmerket Olavsrosa til opplevelser som tar vare på spesielle kulturhistoriske verdier og formidler dem til publikum på en fremragende måte. Kvalitetsmerket har et gammelt vernesymbol som motiv, og viser vei til enestående opplevelser med rot i den norske kulturarven.

 
Organisasjonens oppgave er å bidra til aktivt kulturvern gjennom næringsutvikling med basis i våre kulturverdier. Norsk Kulturarv arbeider for å ta vare på fortiden– til glede og nytte i nåtid og framtid.

 

www.kulturarv.no

www.olavsrosa.no 

 

Northway er medlem av Norsk Kulturarv og er dermed – gjennom sin virksomhet – aktivt med på å støtte idégrunnlaget til Norsk Kulturarv uttrykt i deres motto "Vern gjennom bruk". Les artikkel i Kulturarven om Northway og bedriftreiser.


Northway AS Ruseløkkveien 59   NO - 0251 Oslo tel: +47 45 60 37 56 e-mail: northway@uniquetours.no
Norsk
English
Français
Deutsch